HOME > 大会成績 > 全国総体県予選

大会成績

平成30年度全国高校総体山梨県予選結果一覧・全国高校総体出場者

平成30年度全国高校総体山梨県予選大会結果

平成29年度全国高校総体山梨県予選結果

平成28年度全国高校総体山梨県予選結果

平成27年度全国高校総体山梨県予選成績結果

平成26年度全国高校総体山梨県予選成績結果

 予選(夏季)ファイルの背景淡緑色の学校・選手が全国総体に出場いたします。 なお、県総体、関東大会など他の大会が全国総体の予選になっている競技については掲載がありません。

平成25年度全国高校総体山梨県予選成績結果